Барилгын ахлах ажилтны сургалт

МБИХолбоо “Нутгийн буян групп” ХХК-ийн захиалгаар тус компанийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Барилгын ахлах ажилтны сургалт”-ыг 2023.02.14-18-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 22 мэргэжилтнүүд хамрагдсан бөгөөд мэргэжилтнүүдэд Холбооны зүгээс барилгын салбарын мэргэжил дээшлүүлэлтийн 2 багц цагийн гэрчилгээ олгосон. Сургалтад хамрагдсан нийт инженер мэргэжилтнүүд болон сургалт орсон сургагч багш нартаа ажлын амжилт хүсье.