НУТГИЙН БУЯН ГРУППИЙН АВСТРАЛИ УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

Барилгын салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж Нутгийн Буян Группийн Австрали улсад зохион байгуулж буй төслүүдийн танилцуулга арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна.
Хүрэлцэн ирж байгаа бүх Монголчууддаа баярлалаа.
Барилгын салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж Нутгийн Буян Группийн Австрали улсад зохион байгуулж буй төслүүдийн танилцуулга арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна.
Хүрэлцэн ирж байгаа бүх Монголчууддаа баярлалаа.