СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Барилгын зураг төслийн иж бүрдэл хийх, гүйцэтгэл хяналтын сэдвээр инженер техникийн албаны инженерүүд болон борлуулалтын ажилчдад зориулсан ахисан шатны сургалт зохион байгуулагдлаа.
Сургалтыг Техникийн шинжлэх ухааны доктор, Монгол Улсын зөвлөх инженер Ц.Бор, Монгол Улсын Зөвлөх инженер Ж.Эрдэнэбат нар хийлээ.
Чанарын дээдийг танд
Барилгын салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж
Бүтээн байгуулагч НУТГИЙН БУЯН ГРУПП